Kiwi z PL. Opowieści performerów to intermedialny projekt badawczy mający na celu stworzenie platformy do wybrzmienia głosów współczesnych artystów polskiej sztuki performance. Koncentruje się na autorskich definicjach pojęcia performance art, relacji performerów z instytucjami sztuki oraz na przestawieniu ich działań artystycznych. Poniższa prezentacja jest tylko wycinkiem współczesnej sceny polskiej sztuki performamce. Opowieści performerów wybrzmiewają w różnych formach, od krótkich refleksji, przez emocjonalne, osobiste analizy, po traktaty teoretyczne i autoreferaty. Otwarte, nieskepowane żadnymi ograniczeniami (ilością znaków, formą czy stylem) wypowiedzi samych artystów, którzy niekiedy są również teoretykami sztuki, przybliża nas do samego sedna pojęcia performance. Ponieważ performance to pole wolności, działanie niemieszczące się w żadnych ramach, wykraczające poza nie. Co chwilę otwierające nowe drzwi i niedające się zamknąć w jednej, sformatowanej definicji.

Autorką projektu jest dr Marta Ostajewska
Grafikiem dr Przemysław Hajek
Korektą i redakcją tekstów zajęła się Justyna Muszyńska-Szkodzik
Publikację recenzowała dr Dorota Sosnowska

Performerzy, którzy wzięli udział w projekcie:
Janusz Bałdyga, Marta Bosowska, Izabela Chamczyk, Konrad Juściński, Julia Kurek, Marta Kotwica, Zofia Kuligowska, Anka Leśniak, Marta Ostajewska, Paraperformance, Robosexi, Patryk Różycki, Tomasz Szrama, Ewa Świdzińska, Artur Tajber.

Częścią projektu jest publikacja Kiwi z PL. Opowieści performerów
(ISBN 978-83-63636-83-8).

Projekt sfinansowany ze środków na naukę w roku 2018 otrzymanych przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.