Kiwi z PL. Opowieści performerów

Kiwi z PL to opowieść o tym, kim jest współczesny,

polski performer, w jaki sposób konstruuje swoje opowieści,

jak zamyka je w ciele, w jaki sposób wykracza

poza znane nam ramy sztuki, a przede wszystkim

co dla niego oznacza performance i bycie performerem.